معرفی شهردار


عادل کمالی شهردار بندر سیریک

عادل کمالی

جوانترین شهردار استان هرمزگان

ایشان تحصیلکرده کارشناسی ارشد مدیریت دولتی می باشد.

از آبان ماه ۹۶ عهده دار مدیریت شهری بندرسیریک گردیده و در این مدت کوتاه تصدی مدیریت شهری بندرسیریک، خدمات قابل توجه و ارزنده ای در زمینه زیرساخت های گردشگری، آسفالت کوچه و معابر، توسعه فضای سبز و... ارائه نموده است.